Weinmann

Video over viser elementfabrikken Reine Element i Nesbyen med ferdigstillelse i 2024

Se videoen nedenfor for å få en innføring i planlegginsprosessen for nye produksjonsanlegg og avveininger omkring når det kan være riktig å investere i delautomatiserte produksjonslinjer for hus og hytteproduksjon. 

Konsepter for elementproduksjon 

Innendørs prefabrikkering av elementer for hus- og hytteproduksjon har mange fordeler, og kan gjøres i ulikt omfang og ferdigstillelsesgrad etter behov. Man produserer i mer kontrollerte omgivelser og reduserer tid på byggeplassen. Tegningsunderlaget overføres digitalt fra konstruksjonsprogramvare til produksjon, og kan bidra til å redusere feilkilder, øke kvaliteten på sluttproduktet og redusere omstillingstid mellom ulike prosjekter. Samtidig legges grunnlaget for å kunne tilpasse produksjonskapasiteten uten å endre bemanningen. 

Programvaren på både kontor og i produksjon er brukervennlig, med lettfattelige menyer og visninger som senker brukerterskelen. Dataflyt forenkles, og det er mange muligheter for dataimport fra ulik konstruksjonsprogramvare. Arbeidsflyten blir mer HMS vennlig, strukturert og attraktiv for flere typer fag.  

Eksempeloppsettene under er forslag til hvordan produksjonen kan automatiseres, endelig løsning vil utarbeides til hvert enkelt prosjekt i samarbeid med kunde. 

Konsept 1 – oppstart av elementproduksjon kompaktlinje (vegg (tak, gulv))

-En multifuksjonsportal som kan håndtere både spikring og kapp. Inkludert feste av, plate-, lekt- og kledning. 

-Vakuumløfter eller travers for materialhåndtering.

-To flyttbare CNC styrte bord for oppsett av ramme (manuell spikring av ramme), med butterflyfunksjon for vending og bearbeiding av begge sider (samt oppreising før utløfting). 

Precut kappes internt, eller leveres fra ekstern samarbeidspartner. Tegningsunderlag produseres selv eller leveres eksternt fra katalog/arkitekt/konstruktør.

Fordeler:

-lite plassbehov

-Håndteres av få operatører

-Fokus på elementproduksjonen i en oppstartsfase ved å hente precut eksternt. 

-Velegnet for små serier med kort omstillingstid og stor fleksibilitet

Begrensninger: 

-Enkelte prosesser må fortsatt håndteres manuelt som bearbeiding rundt vindu (innsetting av vindu, ramme rundt vindu)

-Kun mulighet til å produsere ett element i gangen

Forslag maskinoppsett:

-2 CNC styrte elementbord med butterflyfunksjon BUILDTEQ 5XX serie

-Multifunksjonsportal WALLTEQ M-380. Håndterer kledning

-Vakuumløfter 

Opsjon:

Forlenges med flere elementbord

 TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OG PRISTILBUD (TRYKK HER)

Samlebrosjyre WEINMANN multifunksjonsportal

Konsept 2 – (veggelementer + egen linje på gulv og tak)

(En ny linje for veggelementer, evt eksisterende konsept 1 brukes kun til tak og gulv)

To portaler, en ramme og en multifunksjon, som kan håndtere både spikring av ramme, kapp (og fresing). Inkludert feste av, plate-, lekt- og kledning. 

Vakuumløfter eller travers for materialhåndtering.

Elementbord etter behov og prosess

Precut kappes internt, eller leveres fra ekstern samarbeidspartner. Tegningsunderlag produseres selv eller leveres eksternt fra katalog/arkitekt/konstruktør. 

Fordeler:

-Produksjon på flere parallelle elementer

-Økt kapasitet

-flere steg på samme linje

-godt utgangspunkt for videre utvidelse med flere bord for å dele opp prosesser

Begrensninger: 

-Enkelte prosesser må fortsatt håndteres manuelt som bearbeiding rundt vindu (innsetting av vindu, ramme rundt vindu)

Opsjon:

Multifunksjonsportal forlenges med flere elementbord 

Forslag maskinoppsett:

-Rammespikringsportal M-300/500

-Multifunksjonsportal WALLTEQ M-380

-Vakuumløfter SCHMALZ

-Antall og type elementbord tilpasset produksjonsbehov og arbeidsprosess

Konsept 3 – Videre muligheter

Som 1 & 2, men med eget anlegg for precut som ex BEAMTEQ serie. Utover dette prosjekteres helt egne konsepter for den enkelte produsents behov.

Vela & WEINMANN har mange referanser fra elementprodusenter i Norge som Støren Treindustri, Saltdalshytta, Overhalla Hus og Sætheren Element med flere.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud (trykk her)

Les merShow less
BEAMTEQ B-560 fra WEINMANN har en verktøyskifter med 12-plasser, to hovedspindler og støtter et bredt spekter av arbeidsoperasjoner - fra bjelkebearbeiding til produksjon av elementer og bindingsverk, til...
FRAMETEQ F-300 er en effektiv og ergonomisk løsning for delautomatisert produksjon av bindingsverk. Ved automatisert posisjonering og feste av stendere produserer oppnår en høy presisjon og kvalitet.   Operatøren...
Kompleks rammeverk produsert med letthet Komplekse og utfordrende rammeverk kan produseres raskt og enkelt med WEINMANN FRAMETEQ F-500 rammeverkstasjon. Topp- og bunnplater mates inn manuelt, plasseres ved stopper og...
Kombiveggsystem FRAMETEQ M-300 To arbeidstrinn på bare en maskin WEINMANN FRAMETEQ M-300 kombiveggsystem er bare litt større enn et manuelt arbeidsbord, og kombinerer plate og kledning på en enkelt arbeidsstasjon....
Combi Wall System FRAMETEQ M-500 WEINMANN FRAMETEQ M-500 kombiveggsystem kan brukes til å produsere rammearbeid med kledning på den ene siden med bare en operatør - samtidig som den sikrer høy kvalitet og ytelse....
BUILDTEQ A-300 fra WEINMANN leveres som et selvbyggersett med endestopp og tverrgående bjelker med luftstyrte klemmer for fastspenning. Understellet bygges lokalt og monteres på plassen. Dette reduserer...
Et allsidig bord for elementprodusenter Det er spesielt i små og mellomstore tømrerbedrifter at Weinmann elementbord virkelig når sitt fulle potensial. Buildteq A-500 tilbyr en fleksibel og komplett løsning for alle...
Spesialverktøyet for produksjon av tak og gulv Produser tak- eller gulvelementene raskt og enkelt med BUILDTEQ F-500. Bordet bruker CAD-data for å spesifisere bjelkenes plassering automatisk og fester disse. Hvis...
MOVETEQ P-300 elementbord - Inngangen til industriell produksjon Elementbordet MOVETEQ P-300 er ideell for bedrifter som ønsker å komme i gang med industriell produksjon, og brukes til transport, fastspenning og...
MOVETEQ P-500 elementbord  Automatisert klemming og transport Bordet er ideelt for bruk som arbeidsstasjon i produksjonslinjer og til transport, innretting og festing av ulike typer elementer. Med MOVETEQ P-500...
MOVETEQ P-700 elementbord  Fleksible, tilpassede funksjoner MOVETEQ P-700 kan konfigureres for å oppfylle individuelle krav tilpasses ulike bruksområder. Transport i lengderetningen og tverretningen betyr at...
MOVETEQ W-100 elementbord  Arbeids- og bufferstasjon MOVETEQ W-100 er det optimale tilskuddet til et produksjonssystem og brukes som en manuell arbeids- og bufferstasjon for veggelementer. Elementene blir...
En allsidig maskin for elementproduksjon WEINMANN WALLTEQ M-340 er utstyrt med et magasin for  12 verktøy, og bearbeider  vegg-, tak- og gulvelementer av høy kvalitet. Multifunksportalen gjør det mulig å både spikre...
Multifunksjonsportal WALLTEQ M-380 WEINMANN WALLTEQ M-380 har mange muligheter for oppsett og tilpasning som gjør den egnet for automatisering av norske byggemåter. I tillegg til å feste og bearbeide kledning, er en...

Meny

Innstillinger