Nytt retursystem for DRILLTEQ V-310

Postet 1 Måned siden

Det nye retursystemet for DRILLTEQ V-310 har mulighet for en ny funksjon som vender emnene. For å kunne bearbeide alle seks sider, mates arbeidsstykkene nå automatisk tilbake til maskinen uten noen ytterligere manuell håndtering. Det er nå en fullstendig automatisert løsning for komplett delbearbeiding.

Retursystemet er det perfekte tillegget til DRILLTEQ V-310, og optimaliserer bearbeidingsprosessen ved å tilpasse seg egenskapene til CNC-bearbeidingssenteret. Materialflyten er automatisert og kostnadseffektiviteten økes. Resultatet er en god og effektiv prosess som tilbyr merverdi for enhver produksjonsløsning, uavhengig av om det er partistørrelse 1, ordrebasert eller serieproduksjon.

Med dreiefunksjonen får du nå komplett bearbeiding i en sammenhengende arbeidsflyt. 

Den 6-sidige bearbeidingsoperasjonen, som tidligere krevde at arbeidsstykket ble satt inn manuelt på nytt, kjører nå automatisk i en enkeltflyt. Manuell håndtering og omlasting mellom bearbeiding av den 5. og 6. siden er ikke nødvendig. Resultatet er bedre maskinutnyttelse og betydelig reduserte nedetider.  Manuell håndtering av deler er redusert til et minimum, noe som også øker kvaliteten på bearbeidingen. Arbeidsstykke-returen er fullstendig integrert i maskinens brukergrensesnitt, og betjenes via powerTouch-kontrollsystemet.

Automatisering av DRILLTEQ V-310 er ikke et spørsmål om størrelse på selskapet, men en forutsetning for større økonomisk effektivitet. Løsninger for retur av arbeidsstykker er derfor lønnsomme for enhver som driver et CNC-bearbeidingssenter i sin produksjon.

Sammen med en brukervennlig programvare som SmartWop for platemøbler får du et effektivt, og fleksibelt og brukervennlig oppsett.

Be om tilbud på produktsiden til Drillteq V-310

Relaterte produkter
Enkel design og produksjon med SmartWOP Mange ønsker seg en programvare for møbeldesign som er enkelt å bruke og som støtter produksjonen. Med SmartWOP får du et brukervennlig og fleksibelt et CAD/CAM-system som du...

Meny

Innstillinger