Elementproduksjon for hus og hytteprodusenter

Postet 8 måneder siden

Automatisert elementproduksjon med Weinmann kompaktlinje

Innendørs prefabrikkering av elementer for hus- og hytteproduksjon har mange fordeler, og kan gjøres i ulikt omfang og ferdigstillelsesgrad etter behov. Man produserer i mer kontrollerte omgivelser og reduserer tid på byggeplassen. Tegningsunderlaget overføres digitalt fra konstruksjonsprogramvare til produksjon, og kan bidra til å redusere feilkilder, øke kvaliteten på sluttproduktet og redusere omstillingstid mellom ulike prosjekter. Samtidig legges grunnlaget for å kunne tilpasse produksjonskapasiteten uten å endre bemanningen. 

Under er et eksempel på en kompektlinje fra Weinmann med portal påmontert verktøyskifter og to elementbord med snufunksjon.

Se mer her

Meny

Innstillinger