HOMAG Transbot

Postet 4 måneder siden

Automatiserte kjøretøysystemer fra HOMAG gir en fleksibel og helautomatisert løsning for å koble sammen arbeidstasjonene i en produksjon. For eksempel kan man kombinere en manuelt betjent frittstående maskin med en automatiserte arbeidsstasjon som en avstabling fra en kantlister, platesag eller CNC.

Selvkjørende transportkjøretøy navigerer fritt gjennom rommet, uten behov for mekaniske hjelpemidler som for eksempel skinner. De automatiserte kjøretøysystemene kan også tilpasses nye forhold med minimal innsats hvis det gjøres endringer i produksjonsprosessen.
Automatisering vil være en viktig del av en effektiv og fleksibel produksjon som kombinerer tradisjonelt solid håndverk med moderne teknologi. Med en logistikkløsning som vist her kan man effektivt knytte sammen arbeidsstasjonene og komme inn i en arbeidsflyt som gradvis inkludere nye deler av produksjonen etterhvert som man får erfaring med teknologien og ser nye muligheter for bruk.
Vi er overbevist om at å kunne produsere effektivt og i større grad kundetilpasset vil være en nøkkelfaktor for å lykkes i et krevende marked. HOMAG har løsningene som gjør dette mulig!
En annen vesentlig fordel er at systemet til enhver tid vil ha oversikt over materialflyten og hvor komponentene befinner seg :)
Leverandørbrosjyre: https://bit.ly/transbot

Meny

Innstillinger