Hvorfor CNC fra HOMAG?

Postet 2 år siden

Vi oppsummerer i denne artikkelen spesielle egenskaper vi mener er spesielt gunstige med CNC maskinene fra HOMAG. Vi ser på hvordan produktegenskapene gjør arbeidshverdagen mer produktiv, kvaliteten på sluttproduktet høyere, og hvordan din bedrift kan videreutvikles uten at maskinene er begrensningen.  

Fleksibilitet  

Høy ytelse kombinert med allsidighet er viktig i en moderne produksjon som skal håndtere alt i fra kundetilpassede enkeltprodukter til større og mindre serier av standardiserte produkter. Dette ivaretas gjennom HOMAG sin velutviklede teknologi, byggekvalitet og store utvalg i tilbehør.  

Festeenheter - med et stort utvalg av festeenheter og posisjoneringssystemer for arbeidsstykket sikres korte omstillingstider og intuitiv betjening for operatøren. Posisjoneringen av sugekopper kan skje manuelt, guidet via LED eller via laserprojisering rett på arbeidsbordet. HOMAG har også utviklet en løsning hvor en kan velge mellom manuelt eller automatisk oppsett av sugekoppene. 

Tilgjengelighet – flere av maskinene kan benytte et virtuelt gjerde med en skanner uten faste soner, dermed vet maskinen hvor operatøren befinner seg til enhver tid og stanser om en kommer for nært. Funksjonen gjør også at operatøren kan arbeide på den ene siden av maskinen, samtidig som et program kjører på den andre. Dette gjør også maskinen svært plasseringsvennligog det totale fotavtrykket blir mindre uten fysiske hundringer eller matter på gulvet.  

Praktisk betjening av hovedfunksjonene direkte på kabinett: pause / fortsett, avtrekkshette opp / ned. Dermed slipper operatøren å gå bort til betjeningspanelet for enkle kommandoer.  

Maksimal innsikt under bearbeiding via hette gjør at en visuelt kan følge prosessene på arbeidsstykket 

Brukervennlighet  

På maskinens medfølgende PC brukes woodWoop som programvareProgramvaren håndterer import av CAD tegninger i DXF fra din eksisterende programvare, eller så kan  woodWoop også installeres på kontoret i en egen versjon.   Med woodWoop og maskin koblet på nettverk vil også kommunikasjonen mellom operatør og kontor være papirløs, og data registreres på ett sted.   

woodWoop 7 programvaren gir en tredimensjonal grafisk visning av arbeidsstykket, verktøy og festeenhetene i en og samme pakke.  

Visningen gir operatøren bedre oversikt og kontroll med programmeringen, og risikoen for feilproduksjon reduseres via simulering av arbeidsoperasjonen. Ved å kombinere CAD og CAM i samme programvare får en totalt sett bedre oversikt over prosessene.  

Medfølgende bibliotek med standardoppgaver som hulltaking, kapp og pocketfresing gjør at en kommer raskere i gang. Flere tilleggsmoduler er tilgjengelig for spesielle arbeidsoperasjoner.  

Effektivitet og utvidelsesmuligheter 

For å øke maskinens kapasitet, bedre HMS og redusere personalkostnader finnes det flere muligheter tilpasset HOMAG CNC. Løftebord med innskyver, rullebaner og robotisert inn/utmating. Flere av maskinene kan også leveres med utmatingsbånd for avkapp.  

Boreteknologi 

Patentert velprøvd boreteknologi utviklet for industriell bruk; nøyaktig boredybde og korte boresykluser på grunn av dobbeltvirkende sylinder. Dette gir høy prosessikkerhet, og redusert fare for skade på utstyr. Samtidig øker kvaliteten på sluttproduktet og levetiden på borkasetten forlenges. 

Hvis du ønsker å diskutere ny CNC, og/eller har spesielle produksjonsutfordringer i forhold til produkt eller prosess – ta kontakt så bistår vi med å finne en god løsning! 

Relaterte produkter
P-110 Serie: 3-, 4- og 5-aksede løsninger Høy ytelse og stor fleksibilitet. Maskinkonseptet er basert på kompakt teknologi som er plassbesparende, og med mulighet for kontroll direkte på maskinen. CENTATEQ...
Det har aldri vært så enkelt og praktisk å jobbe på en CNC-maskin Alle viktige funksjoner er lett tilgjengelig direkte på maskinen. Maskinen har godt innsyn og med enkel tilgang samtidig som sikkerheten for...
Inngangen til CNC-kantlisting på deler med ukurante former som kurver CENTATEQ E-300 oppnår et høyt ytelsesnivå på en liten plass takket være enhetens kompakte arrangement og fleksibel konfigurasjon, med ulike...
HOMAG CENTATEQ N-600 CNC bearbeidingssenter Nestingmaskin med 3-, 4- eller 5-akset teknologi. Maskinen har fire hovedarbeidsområder: tilkapp av skrogdeler, kapping og etterbehandling av møbelfronter, bearbeiding for...

Meny

Innstillinger