Leveringer vinter 2021

Postet 2 år siden

HOMAG Automatisert platelager og platesag levert Nova Interiør AS i Tromsø.

Effektiv arealutnyttelse, skånsom materialhåndtering og mindre internlogistikk samt full kontroll over tilgjengelig råmateriale er noen av fordelene med nyinvesteringen.
Platelageret er tilpasset tilgjengelig areal, og lastes ved å kjøre inn stabler som traversen henter i lastesonen og plasserer i lageret. Innmatingen kan gjøres selvstendig, også uten operatør tilstede.
Videre kan lagersystemet kobles mot lokalt ERP system for å bistå innkjøp/lagerstyring/kalkyle. Hos Nova er platelageret også integrert mot platesagen. Avkapp kan gå inn i lageret igjen for senere bruk.

Meny

Innstillinger