Ny HOMAG CENTETEQ P-110 5-akset CNC med rasterbord levert Vågane Viste AS

Postet 2 år siden

Maskinen er levert med 5-akset spindel med 12kW effekt, stor borkassett og notsagblad. Maskinen er også utstyrt med sagblad på Ø350mm. Det er egne knapper på kabinettet for start/stop av kjøreprogram, løfte avsugshette med mer. Hovedbetjening gjøres via 24" touchpanel (powertouch) for betjening av maskinen.

Menysystemene er på norsk språk som gir god oversikt over arbeidsoperasjoner og maskinens funksjoner.
Det benyttes bevegelsessensor fremfor matter som sikkerhet foran maskinen, i tillegg er kabinettet utstyrt med bumper. Rasterbordet er delt i to soner slik at operatøren kan arbeide vekselvis på bordet. Portalens hastighet vil da reduseres så lenge operatøren er innenfor sikkerhetssonen, og stoppe helt ved fare for kontakt.
I tillegg kan også klemmer og vakuumkopper monteres for fastspenning av arbeidsstykket som gir mange muligheter for horisontal bearbeiding. Maskinen har verktøyveksler med 14 plasser på portalen + 8 plasser i enden av bordet. Det er også inkludert verktøymåler.

Meny

Innstillinger